Управител

АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ

Търговски екип

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
АНДРЕЙ СУРАЕВ
АНДРЕЙ СУРАЕВ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ
ВЕРА МАНЕВА
ВЕРА МАНЕВА

Маркетинг и Реклама

ВИЛЕНА КОВАЧЕВА
ВИЛЕНА КОВАЧЕВА
АТАНАС БАЛАБАНОВ
АТАНАС БАЛАБАНОВ

Финанси и контрол

ЛЮБИНА КОВАЧЕВА
ЛЮБИНА КОВАЧЕВА
БОГДАН КИТАНОВ
БОГДАН КИТАНОВ

Администрация

ДАНИЕЛА ЧЕШМЕДЖИЕВА
ДАНИЕЛА ЧЕШМЕДЖИЕВА
ДАНИЕЛА ЙОРГОВА
ДАНИЕЛА ЙОРГОВА

Металообработване и инженеринг

ГЕОРГИ ПРЕНЧЕВ
ГЕОРГИ ПРЕНЧЕВ
КОНСТАНТИН ПАНАЙОТОВ
КОНСТАНТИН ПАНАЙОТОВ
ИВАНКА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ
ИВАН ПОПХРИСТОВ
ИВАН ПОПХРИСТОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ
ДИМИТЪР СТАНДЖИКОВ
ДИМИТЪР СТАНДЖИКОВ

Монтаж и сервиз

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ
ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ
ДИМИТЪР УЗУНОВ
ДИМИТЪР УЗУНОВ
ХРИСТО СТОЕНЧЕВ
ХРИСТО СТОЕНЧЕВ
РАДОСТИН ТРИФОНОВ
РАДОСТИН ТРИФОНОВ
ИВАН МАРКОВ
ИВАН МАРКОВ