Предимствата на ресорите OME с един поглед

  1. “Military Wrap”, допълнително усилване на ухото на ресора, когато монтажните условия го  разрешават.

  2. Повърхността на отделните листове на ресорите е с графитно покритие за намаляване на триенето.

  3. Дискове против триене с възможност за смазване; също за намаляване на триенето и подобряване на реакцията при експлоатация.

  4. Намалени размера на краищата на отделните листове на ресора, допълнителна мярка за намаляване на триенето при силно натоварване.

  5. Плъзгащи пластмасови шини на ресорните скоби за намаляване на шумовете при усукването на ресора. Скобите могат да се отворят лесно, за да се добавят, сменят или отстранят отделни листове от  ресора.

  6. Всички листове от ресора са обработени поотделно и закалени със сачмено обструйване, за да се намали повърхностното напрежение и да се повиши трайността им.

  7. Повърхността е обработена и изравнена там където ресора се закрепя към оста чрез U-скобите.

  8. Всички ресорни пакети се тестват поотделно след сглобяването им при производителя.