Въжета за лебедки

IBS TECH – система с два акумулатора

Основната причина довела до разработката на IBS системата за мониторинг на акумулаторите са ситуациите, при които тока в акумулатора намалява без никакво следене. Продуктите са с най-високо качество и надеждност.

IBS системата следи капацитета в акумулаторите и прекъсва захранването на допълнително монтираните устройства при достигане на критично ниво. Целта е да има достатъчно ток поне в единият акумулатор, за да може автомобилът да запали безпроблемно.

Непрекъснатото развитие на технологиите довежда до включване на RISC микро компютри (МТС) в продуктовата гама. Тази нова технология предлага разнообразие от отлични функции и подобрения.

Всички модели IBS монитори имат функция за ръчен контрол. Това дава допълнителна възможност при извънердни ситуации да се използва максимално капацитета на акумулаторите. Тази функция за ръчен контрол (известна като споделяне на натоварването) е много полезна при стартиране с външен акумулатор или когато се използва силнотокови уреди като електрическа лебедка, инвертор или компресор. След 30 минути, системата се връща към напълно автоматичен режим.

Инсталирането на IBS системите е сведено до прости операции с необходимите инструменти. Необходими са само 4 контролни кабела и захранващ кабел (който не е включен в комплекта). Инсталирането не изисква D+ линейна връзка от алтернатора. Приложими са за офроуд, рали, дълги пътувания, полиция, военни, комунални автомобили и автомобили за пътна помощ.