Когато задвижващите компоненти на вашия автомобил, като например диференциала, скоростната кутия и раздатъчната кутия, се нагреят при нормална експлоатация, въздухът вътре в тях се разширява и налягането се увеличава. За да се освободи това допълнително налягане, повечето заводски диференциали имат еднопосочен клапан, монтиран върху кожуха или ръкавите на мостовете или кожусите на кутиите.

За съжаление, когато задвижващите компоненти се охладят, въздухът вътре в системата се свива, което води до създаване на вакуум. Когато това охлаждане се случи в момент, когато се преминава през вода, тези еднопосочни клапани може да засмучат вода в системата, което да причини скъпо струващи щети на автомобила.

Отдушникът на ARB, осигуряващ дишане на диференциала, е предназначен да осигури вентилиране на трансмисията с висок дебит на въздуха, нулево обратно налягане и нулев вакуум, което ще предпази вашата трансмисия от нахлуването на вода. Това се постига с помощта на централен въздушен филтър с висок дебит и колектор, които ще осигурят вентилацията на до четири трансмисионни групи. Те се вентилират чрез един централен отдушник, разположен достатъчно високо, за да се избегне нахлуването на вода при преминаване през водни площи.