Увеличаване на теглещата мощност на лебедка

В някои случаи ще имате нужда от повече теглителна сила. За тази цел използвайте полиспастни ролки.

Двойно теглене – удвоява силата на опън при теглене и намалява на половина скоростта.

Тъй като теглещата сила намаля с увеличаването броя на слоевете на въжето върху барабана използвайте полиспастна ролка за да развиете двойно повече въже. това намалява броя на слоевете върху барабана и увеличава теглещата сила.

Започнете като развиете достатъчно въже за да освободите куката. Закачете куката на шасито на автомобила си и прекарайте въжето през полиспастната ролка.

Освободете съединителя и като използвате полиспастната ролка издърпайте достатъчно въже за да стигнете до опорната си точка. Не закачайте куката за монтажния комплект. Захванете опорната точка с верига или с колан за дървета. Закачете шекела за двата края на колана или веригата като внимавате да не пренатегнете (затегнете и върнете половин навивка).

Тройно теглене – Използва се подобна техника като при двойната. С допълнителна полиспастна ролка може да се промени опорната точка или евентуално силата да се увеличи тройно.

polispasna rolka