МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

От 2005 до днес фирмата успешно развива собствено производство, като еволюира от търговец в производител. Понастоящем компанията вече има утвърдени позиции на националния и европейския пазар на специализирано оборудване и аксесоари за високопроходими автомобили с търговска марка „Gladiator Offroad-Technik”. През 2013 във фирмата е внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и e сертифициранa от TÜV Nord CERT GmbH.

Фирмата създава съвместни разработки за нови офроуд решения с международните партньори, които след това произвежда и изнася за тях. „Юнит Тотал Реал” ЕООД е единствената българска компания, която произвежда офроуд оборудване за световните лидери в тази индустрия. Ключови клиенти са компании от Германия, Ирландия, Австрия.

EN ISO 9001:2008

EN ISO 9001:2008

EN / DE / BG

Дейността „металообработване и инженеринг” обхваща следните направления:

Развитие на собствени идеи за офроуд оборудване, собствена научно-изследователска развойна дейност (НИРД), собствена инженерингова дейност;

Производство по готова техническа документация на клиента;

Изпълнение на съвместни проекти в партньорство със световни лидери в офроуд оборудване за производство на:
– Original equipment (оборудване за първоначално вграждане в автомобилите);
– After market (оборудване за допълнително вграждане, ремонт и поддръжка, резервни авточасти).

Производство по мостра на авточасти за ретроавтомобили, излезли от производство – т.нар. „Reverse engineering”.

Производствена база

Понастоящем производствената база на фирмата е разположена на площ от 2200 кв.м и включва закрити производствени халета, склад, открити площи и административна част.
През 2016 г. предстои откриване на нов цех за производство на метални изделия за автомобилната индустрия, изграден по съвременни европейски стандарти  – производствено хале с площ 1600 кв. м. и администрация с площ 230 кв. м. в непосредствена близост до офроуд шоурума и сервиза. По този начин се оформя модерен и единствен по рода си в България офроуд център, изграден на площ от 7300 кв. м., и помещаващ както търговската и изложбена част, така и производствената дейност на фирмата.

Машинен парк

Оборудвано е с машини от най-висок клас на водещи европейски марки от страни като Германия, Швеция, Италия, Турция, Чехия и България. Машинният парк включва комплекс за лазерно рязане на метали, центрове за роботизирано и ръчно заваряване, хидравлични CNC абкант преси, CNC фрези и стругове, линия за прахово-полимерно боядисване, лентоотрезни машини, вулканизиращи преси, 3D координатна измервателна ръка (CMM).

Дружеството непрекъснато инвестира в разширяването и обновяването на производственото оборудване, за да отговори на характерната за автомобилната индустрия динамика и да предложи високотехнологичен и качествен продукт.

Висококвалифициран персонал

„Юнит Тотал Реал” ЕООД поддържа екип от висококвалифициран персонал и полага грижи за поддържане на добра работна атмосфера. Провежда чести обучения за повишаване на квалификацията на персонала и мотивира екипа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа. Стреми се всеки служител да осъзнава важността на своите действия по отношение на качеството и удовлетвореността на клиентите.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ EООД е бенефициент по Проект „Подобряване капацитета за растеж на български производител на специализирано оборудване за автомобили с висока проходимост на световния пазар”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.