1. Преди да демонтирате оригиналните торсиони е необходимо да се направят съответните измервания от долния ръб на джантата до ръба на калника, както е показано на снимка А. Отнася се за предна и задна част на автомобила. Снимка А: Измерва се разстоянието от долния ръб на джантата прокарано през центъра на главината вертикално до долния ръб на калника.
2. С помощта на подемник повдигнете превозното средство така, че предното окачване да се отдели от земята.

3. След почистване и смазване на двата коригиращи болта находящи се в опорните рамена на торсионите, внимателно направете измерване и запишете бройката на врътките на резбата, които са били използвани.
4. Използвайки само ръчни инструменти демонтирайте коригиращите болтове.
5. Демонтирайте торсиона и опорното рамо заедно. Приплъзнете опорното рамо и прахозащитните компоненти (ако има такива) и така го отделете от торсиона.
6. Внимателно почистете опорните рамена, коригиращите болтове и прахозащитните компоненти.

МОНТАЖ НА ТОРСИОНИ
7. Снимка С: Както е показано на снимката, всички торсиони на OME са маркирани със символите (LH) и (RH). Поради тази причина те трябва да се монтират, както е обозначено.
Погледнато от позицията на шофьорската седалка:
LH – монтира се от лявата страна
RH – монтира се от дясната страна
8. Снимка D: В случаите, в които едната страна на торсиона е основна (обозначена е в бяло), то тя се монтира в опорното рамо. Когато броят на зъбците е еднакъв и от двете страни на торсиона, то тогава няма значение кое от коя страна ще бъде монтирано.
9. Приплъзнете прахозащитния елемент (ако има такъв) около торсиона на Old Man Emu и гресирайте около зъбците и другите елементи.
10. Инсталирайте торсиона и нагласете опорното рамо така, че коригиращия болт да е точно поставен над коригиращата гайка. Ако е необходимо е възможно торсиона да се превърти с един зъб за да се позиционира точно опорното рамо.
11. Притегнете коригиращия болт, докато се достигнат същите нива, като тези които са записани в стъпка 3. Монтирайте прахозащитните елементи.
12. Свалете превозното средство отново на колела и направете кратък преход за да се напаснат елементите от окачването.

НАСТРОЙКА НА ТОРСИОНИТЕ

Забележка: Цялостната настройка на торсионите е необходимо да се извършва единствено и само, след като превозното средство е повдигнато от земята и предното окачване е във въздуха. НИКОГА НЕ НАСТРОЙВАЙТЕ торсионите докато превозното средство е стъпило с гумите на земята.

13. Снимка А: Паркирайте превозното средство на равна повърхност и направете измервания от долния ръб на джантата до ръба на калника.
14. Използвайте коригиращият болт на опорното рамо, за да повдигнете или понижите предницата на превозното средство, а също така да го настроите фино от едната и от другата страна.

ПРОВЕРКА НА ХОДА НА ОКАЧВАНЕТО

15. За да се поддържат в добра кондиция карданната предавка и каретата и за да се предотврати подскачане на автомобила в предна част е много важно да се провери дали превозното средство има достатъчен ход на окачването в предна част.
Важно: Хода на окачването в предна част трябва да бъде мин. 50 до 70 мм.
16. Снимка А: Хода на окачването може да бъде проверен по следния начин. Първо се измерва разстоянието от долния ръб на джантата, до ръба на калника докато превозното средство е стъпило с гуми на земята и нищо друго не влияе на стойката му освен собствената тежест.
Снимка В: След това предната част (или цялото превозно средство) се повдига докато гумите се отделят от земята и отново се измерва разстоянието от долния ръб на джантата до ръба на калника.
Разликата между измерванията от Снимка В – измерванията от снимка А ни дава точно хода на окачването. Може да е необходимо да се извърши допълнителна корекция.
17. След монтажа на новите торсиони ще е необходима настройка на светлините, стенд за сходимост и проверка на налягането в гумите.

Снимка А

Снимка B

Снимка C и D